9 januari 2018

 

Aanmelding als deelnemer bij de stichting Dutch Brain Council

 

Geachte meneer Scholten,

 

Hierbij stuur ik u het getekende contract, huishoudelijk regelement en de statuten om ons als platform Orthostatische Tremor officieel bij uw Stichting Dutch Brain Council aan te melden.

 

Wij danken u hartelijk dat u ons dit jaar dispensatie van de kosten hebt verleend.

Corry de Heus en ik zullen onze OT patiëntengroep bij de DBC vertegenwoordigen.

Wij hopen op een prettige samenwerking en dat wij kunnen leren van het uitwisselen van gedachten met andere hersen-gerelateerde patiënten organisaties.

 

Bij onze aandoening willen we vechten voor meer bekendheid en aandacht en hopen dat er ooit onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak van onze zeldzame aandoening en dat er zo mogelijk iets op de markt komt waardoor onze klachten te verminderen of in het beste geval te genezen.

 

Wij zijn benieuwd om kennis te maken met uw organisatie op de eerste deelnemersvergadering 25 januari in Bodegraven.

 

Met Vriendelijke groet,

 

Corry de Heus en Gineke Snell.

 

 

 

Deel ons op: