Jaarverslag 2019

Januari 

Epilepsiemedicijn Fycompa, dat mogelijk ook OT-symptomen kan onderdrukken, loopt als een rode draad door 2019 heen. De eerste OT-ers beginnen met dit middel.

Februari

Maart:

April:

Mei:

Professor dr. Rob de Bie >, neuroloog dr. Fleur van Rootselaar > en neurologe in opleiding Hanneke de Waal, alle drie werkzaam in Amsterdam UMC, zijn de hele dag aanwezig. Tussen de bedrijven door filmen zij bij enkele aanwezigen – die hiervoor toestemming hebben gegeven – de lichamelijke symptomen. Deze filmbeelden zullen worden ingezet om neurologen en andere (para)medici voor te lichten over deze tremor. Tijdens het middagprogramma geeft Fleur van Rootselaar antwoord op vragen van deelnemers en deelt haar nieuwste bevindingen.

Juni:

Juli:

Augustus:

September:

Oktober:

Stichting Orthostatische Tremor. Kort hierna vindt de eerste bestuursvergadering plaats, en eind oktober 2019 staan we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In december krijgen we ook een zakelijk rekeningnummer.

November:

December:

Deel ons op: