OT Enquête verzoek

Over Orthostatische Tremor (OT) is nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld over het beloop van de ziekte en de effecten van behandeling. Om de voorlichting en de behandeling voor OT te optimaliseren en de zorg die we leveren te verbeteren is het belangrijk om meer inzicht in OT te krijgen.

Om OT beter in kaart te brengen, hebben we vanuit de Stichting Orthostatische Tremor en het Amsterdam UMC, locatie AMC, een vragenlijst ontwikkeld: ‘de orthostatische tremor enquête’. Deze enquête bestaat uit 33 vragen, gericht op hoe u het leven met OT ervaart. Het invullen neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Wij vragen u deze enquête éénmaal in de paar jaar in te vullen ->, het kan dus zijn dat u deze enquête al eerder heeft ingevuld. De reden dat wij deze enquête meerdere malen versturen, is om een beter beeld te krijgen over hoe OT zich in de loop van de tijd ontwikkeld.

Met deze gegevens kunnen krijgen we meer inzicht in de ziekte en het effect van behandeling. We gebruiken dit in 1e instantie om de zorg te optimaliseren. Ook willen we dit terug rapporteren aan u, bijvoorbeeld tijdens ontmoetingsdagen en op de OT-website. Daarnaast willen we de gegevens publiceren in een wetenschappelijk medisch vakblad. De gegevens zullen niet herleidbaar zijn tot een bepaald persoon. Indien u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw gegevens om algemene conclusies te formuleren, dan verzoeken we u om dit te vermelden.

Als u op deze link -> klikt, wordt automatisch het formulier geladen op uw computer, zodat u het formulier kunt invullen..

De ingevulde vragenlijst kunt u opsturen of mailen aan secretariaatknf@amc.uva.nl -> (o.v.v. OT enquête, t.a.v. A.F. van Rootselaar). Indien u geen retourenvelop heeft en deze wel wilt, dan graag laten weten per mail. Indien u de vragenlijst niet per post gekregen heeft, maar dat wel graag wilt, dan ook graag mailen.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat uiteraard graag.

Met dank en vriendelijke groet,

Mw. dr. A.F. van Rootselaar

Neuroloog/klinisch neurofysioloog

Vragenlijst graag sturen aan:

Email:

t.a.v. A.F. van Rootselaar

secretariaatknf@amc.uva.nl ->

Postadres:

A.F. van Rootselaar                                        

Amsterdam UMC, locatie AMC

Afd. Klinische Neurofysiologie, D2-110

Postbus 22660

1100 DD  Amsterdam

Deel ons op: