Bericht van onze neurologe,   A.F. van Rootselaar >, Amsterdam UMC afd. AMC
Op onze afdeling Neurologie & Klinische Neurofysiologie komen brieven en mailtjes binnen van personen, die onder behandeling zijn of waren bij een ander Medisch Centrum,  of bij een collega-neuroloog of huisarts.
Soms wil men een 2e mening.
“Hieraan verleen ik graag mijn medewerking met de volgende procedure: 
In het algemeen kan een 2e mening worden aangevraagd, bij ​voorkeur​ via de eigen neuroloog/huisarts.
Daarbij ontvang ik graag de neurologische brieven / documentatie zodat ik al een beetje op de hoogte ben van het ziekteverloop en wat er aan aanvullend onderzoek verricht is.
Graag de brief richten aan: a.f.vanrootselaar@amsterdamumc.nl >
Deel ons op: