Berichten van onze Neurologe

Bericht van onze neurologe,   A.F. van Rootselaar >, Amsterdam UMC afd. AMC
Op onze afdeling Neurologie & Klinische Neurofysiologie komen brieven en mailtjes binnen van personen, die onder behandeling zijn of waren bij een ander Medisch Centrum,  of bij een collega-neuroloog of huisarts.
Soms wil men een 2e mening.
“Hieraan verleen ik graag mijn medewerking met de volgende procedure: 
In het algemeen kan een 2e mening worden aangevraagd, bij ​voorkeur​ via de eigen neuroloog/huisarts. Ook doen wij aan bevestiging diagnose, voorlichting, behandeladvies, medische verklaring,  overleg eigen neuroloog en andere behandelaars, verwijzing fysiotherapie, DBS. Wetenschappelijk onderzoek naar orthostatische tremor, o.a. oorzaak en beste behandeling i.s.m. PatiëntenPlatform. 
Daarbij ontvang ik graag de neurologische brieven / documentatie zodat ik al een beetje op de hoogte ben van het ziekteverloop en wat er aan aanvullend onderzoek verricht is.
Graag de brief richten aan: a.f.vanrootselaar@amsterdamumc.nl >

 

Deel ons op: