Bericht van neurologe A.F. van Rootselaar, Amsterdam UMC afd. AMC

Op onze afdeling Neurologie & Klinische Neurofysiologie komen brieven en mailtjes binnen van personen, die onder behandeling zijn of waren bij een ander Medisch Centrum,  of bij een collega-neuroloog of huisarts.
Soms wil men een 2e mening.
“Hieraan verleen ik graag mijn medewerking met de volgende procedure: 

In het algemeen kan een 2e mening worden aangevraagd, bij ​voorkeur​ via de eigen neuroloog/huisarts.

Daarbij ontvang ik graag de neurologische brieven / documentatie zodat ik al een beetje op de hoogte ben van het ziekteverloop en wat er aan aanvullend onderzoek verricht is. Graag de brief richten aan: ​a.f.vanrootselaar@amsterdamumc.nl

Deel ons op: