Het doel:

Het doel wat Het PatiëntenPlatform nastreeft is de bekendheid vergroten rondom deze zeldzame neurologische aandoening, Orthostatische Tremor. 

 

Organisatie: 

-Het PatiëntenPlatform heeft 250 leden en wordt aangestuurd door 3   contactpersonen, t.w.een webmaster en 2 contactpersonen.

-Daarnaast heeft het Platform provincie-vertegenwoordigers in   Nederland en in het Vlaamse deel van België. 

 

Samenwerking:

-Sinds 2014 heeft het PatiëntenPlatform nauwe samenwerking

 met  Dr.Neurologe A.F. van Rootselaar, afd. AMC van het

 Amsterdam UMC.

 

– Een aantal jaren met de Hersenstichting. 

 

Voorlichting:

-Een informatieve OT-folder geeft informatie naar derden. 

-Voorlichting door persoonlijke contacten.  

-Lotgenotencontact op de besloten facebookgroep en op de open   facebook pagina.  

-De informatieve website.

-Filmpjes 

Activiteiten: 

Het PatiëntenPlatform organiseert elk jaar een ontmoetingsdag voor haar l(OT)genoten. 

Zie het jaar 2021 en 2019. in 2020 was er geen ontmoetingsdag ivm Corona.

Op provinciaal gebied wordt contact gelegd met lotgenoten door middel van gesprekken, evt. een OT-middag, hulpvragen en advies.

(fotootjes van  prov.Utrecht en fotootjes van het Noorden, t.w. Groningen, Friesland , Drenthe)

Deel ons op: