Wij kunnen lopen maar niet stilstaan.

Orthostatische tremor (OT) is een zeer zeldzame neurologische aandoening.
De meeste mensen met OT voelen zich instabiel zodra ze gaan staan, waardoor ze bang zijn om te vallen.
OT beïnvloed daardoor ons dagelijks leven.
De instabiliteit wordt veroorzaakt door snelle trillingen (tremor) in de beenspieren. Die treden op als iemand gaat staan en verdwijnen direct als diegene gaat zitten of liggen en nemen sterk af bij lopen.
Vanwege de zeldzaamheid van OT is de kennis over de aandoening beperkt.
De klachten doen zich voor bij een relatief kleine groep mensen. Omdat (huis)artsen en specialisten in hun praktijk zelden een patiënt treffen met OT en de klachten ook kunnen passen bij andere aandoeningen die dikwijls voorkomen, gaat er vaak veel tijd overheen voor de juiste diagnose wordt gesteld.
Wilt u in contact met ons komen?
Ons mailadres is: orthostatischetremor@gmail.com->

Vermoed u dat u dat u deze zeldzame aandoening heeft?

Dan kunt u zich aanmelden op onze besloten Facebookpagina.
Orthostatische Tremor/Primary Orthostatic Tremor->

Bent u belangstellende in onze aandoening?

Dan verwelkomen we u graag op onze open Facebookpagina: 
Trillende benen bij stilstaan-OT-informatiepagina->
Wilt u ons steunen?
Dat kunt u doen, op rekeningnummer: NL80 SNSB 8838 6525 89          t.n.v. H Snell Huizenga en/of C. de Heus t.b.v. PatiëntenPlatform Orthostatische Tremor
Deel ons op: