Bekendheid

Bekendheid
Middels kranten artikelen vergroten we de bekendheid van deze zeldzame neurologische aandoening orthostatische Tremor
OT folder voor meer bekendheid:
Om de neurologische aandoening “Orthostatische Tremor” meer bekendheid te geven, hebben we een folder uitgebracht. Folders die bv in de wachtkamer van doktoren of fysiotherapeuten zouden kunnen geplaatst worden. Print en verspreid!
De folder is ook aan te vragen via ons e-mailadres orthostatischetremor@gmail.com->
Deel ons op: