Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website en in de e-nieuwsbrieven van de L(OT)genoten wordt met grote zorg samengesteld door de L(OT)genoten. Het copyright van alle gebruikte teksten en de meeste beelden op www.orthostatischetremor.nl en in de e-nieuwsbrieven behoort aan de L(OT)genoten. Deze mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de L(OT)genoten niet worden gekopieerd of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd.

Mensen die bezwaar maken tegen publicatie van de foto op de betreffende plaats op de L(OT)genoten-website, kunnen dat melden via orthostatischetremor@gmail.com. De foto zal dan zonder discussie van de site worden verwijderd.

De L(OT)genoten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van  www.orthostatischetremor.nl en de e-nieuwsbrieven, noch voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolkomenheden, of voor problemen als gevolg van het gebruiken of verspreiden ervan.

De op deze website aangeboden informatie kan nooit de functie van een arts, in welke hoedanigheid dan ook, overnemen. Voor persoonlijke, medische vragen verwijzen wij u dan ook altijd naar uw (huis)arts. We hopen wel dat de hier geboden informatie u verder helpt, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een gesprek met uw behandelend arts.

De L(OT)genoten mag tekst en vorm van door derden aangeboden informatie voor haar website en e-nieuwsbrieven naar eigen inzicht wijzigen en behoudt zich het recht voor aangeboden informatie niet te plaatsen.

De L(OT)genoten is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waarnaar op www.orthostatischetremor.nl en in de e-nieuwsbrieven wordt verwezen.

Deel ons op: